Wednesday, August 16, 2006

FEW WORDS ABOUT TWO UNFORGETTABLE HAITIAN WOMAN ARTISTS (Continuation)

While you're reading the lyrics in Creole, listen to the song: CLICK HERE

FEW WORDS ABOUT TWO UNFORGETTABLE HAITIAN WOMAN ARTISTS (Continuation)

Here as announced before in our article called “Opened window one our Artists” original words in Creole of Carole Demesmin's Song devoted to Lumane Casimir.

Si Lakansyèl te gen vwa
Si lakansyèl te ka chante
Se tankou Limàn li ta chante
Kote Limàn pran lavwa
Gen yon toubiyon ki leve
Mande pye palmis yo danse
Epòk sa a se nan tan Bisantnè
Si ou fèt avanyè
Ou pa sa konnen
Kouman ayisyen te fou pou li
Kouman yo te renmen
Limàn Kazimi.

Yon tifi, yon ti kòmè pwovens
Ki rive Pòtoprens
Vini chache lavi
Yon tifi, san fanmi san zanmi
Yon gita anba bra l
Ak yon espwa nan vwa l
Lè l kanpe, lè l kanpe pou l chante
Wosiyòl k ap pase vin poze pou tande
Se konsa anvan 1 an pase
Bèlè kou Bwavèna se de li y ap pale.
Nan yon ti kay san limyè
Ki te nan lakou Fò Senklè
Genyen yon fi ki pwatrinè
Se la yo di l remize
Gen yon sèl moun k ap okipe l
E se pa toulejou l vini
Se de twa timoun nan vwazinay
Ki konn fè ti goutay
Pou ba li manje
San konnen se yon dènye zanmi
Se yon dènye fanmi:
Limàm Cazimi

Lè l mouri, lantèman lap chante
Tout moun li te fè byen yo youn pa prezante
Men se te yon jounen san solèy
Syèl la t ape kriye tout nyaj yo te pran dèy
Pye lorye ki gen sou plas Sentàn
Yo pliye yo panche pou yo salye Limàn
E nan van, nan van ki t ap pase
Gen moun ki fè sèman yo tande l ap chante:
Papa Gede bèl gason
Gede Nibo bèl gason

 

The song originally composed and sang in Creole  has been translated to English, with the aim of facilitating a better comprehension to our young people who do not speak Creole very well, and to enjoy the words of this song.

If the Rainbow could speak

If the rainbow could sing

It would sing just like Lumane.

Each time Lumane sings

A gust of wind  emerges

And makes all the palm trees dance.

This time goes back to the time of the bicentenary

If you are bornyesterday ,

you missed this era   where the Haitians were insane about her

And how that they liked  Lumane Casimir…

A small girl, a back country-woman

hardly arrived at Port-with-Prince

In search of a better life.

A small girl without family and  friends

Having only one guitar under the arms,

  But a very great hope in her voice.

When she was held upright to sing,

Even the nightingale perched itself to hear her.

And then, in less than one year,

The whole neighborhood of Belair and  Bois Verna spoke only of her.

In a small isolated and obscure shack

Located in trimmings of  Fort St Claire,

a small girl reached of tuberculoses was reported,

it is well there that she took refuge all alone.

Somebody gave her the hand sometimes

But not  every day.

Andsome small neighborssubtly fed her sometimes.

Without worrying that they represented the last friends, last close relations

of   Lumane Casimir…

In her  death, during her funeral,

None of her admirers whom she charmed formerly were present,

It was a  day without sun,

the sky was dark and the clouds were engulfed as a sign of mourning.

Even bay-trees in the neighborhoods of  St. Anne church  leaned very low to greet Lumane

And in the gust of wind suddenly occurred during the shock of the funeral procession, Some people confirm that they heard her singing…

(Dad Guede handsome)

(Dad Nibo Handsome)

                                                                                                                                                  H.Gilbert

 

Post a Comment